Opensource

Categories
 • All
 • Deals
 • Coupons
 • Sales
 • Expired
New Added
0
ಮಲೆದೇಗುಲ
   
 – ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
Deal
ಮಲೆದೇಗುಲ Original Title ಮಲೆದೇಗುಲ Author ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ Publication date ...
New Added
0
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
   
 – ಅಧಿದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ
Deal
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ Original Title ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ Author ಅಧಿದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ Publication date ...
New Added
0
ನಗೆಗಾರ ರಾಶಿ‍ (ರಾ. ಶಿ. ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ)
   
 – ಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್
Deal
ನಗೆಗಾರ ರಾಶಿ‍ (ರಾ. ಶಿ. ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ) Original Title ನಗೆಗಾರ ರಾಶಿ‍ (ರಾ. ಶಿ. ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ) Author ಡಾ. ...
New Added
0
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸುಗಂಧ
   
 – ಶ್ರೀರಂಗ
Deal
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸುಗಂಧ Original Title ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸುಗಂಧ Author ಶ್ರೀರಂಗ Publication date ...
New Added
0
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು‍
   
 – ಲೀಲಾವತಿ ಭಾಗವತ್, ಅನುವಾದ ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
Deal
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು‍ Original Title ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು‍ Author ಲೀಲಾವತಿ ಭಾಗವತ್, ಅನುವಾದ ...
New Added
0
ಸಾಧನೆ ಸಂಪುಟ 05 ಸಂಚಿಕೆ 04
   
 – ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
Deal
ಸಾಧನೆ ಸಂಪುಟ 05 ಸಂಚಿಕೆ 04 Original Title ಸಾಧನೆ ಸಂಪುಟ 05 ಸಂಚಿಕೆ 04 Author ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ...
New Added
0
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶ
   
 – ನಾಗರಾಜ
Deal
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶ Original Title ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶ Author ನಾಗರಾಜ Topics SV ...
New Added
0
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೫
   
 – ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
Deal
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೫ Original Title ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೫ Author ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ...
New Added
0
ಶರಲೇಖನ ಸಾಹಸಗಳು
   
 – ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್
Deal
ಶರಲೇಖನ ಸಾಹಸಗಳು Original Title ಶರಲೇಖನ ಸಾಹಸಗಳು Author ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ Publication date ...
New Added
0
ಮಾರ್ಚ್_ಸಪ್ತಗಿರಿ_ ೧೯೯೪_ಕನ್ನಡ
   
 – ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
Deal
ಮಾರ್ಚ್_ಸಪ್ತಗಿರಿ_ ೧೯೯೪_ಕನ್ನಡ Original Title ಮಾರ್ಚ್_ಸಪ್ತಗಿರಿ_ ೧೯೯೪_ಕನ್ನಡ Author ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ...
New Added
0
ಶ್ರೀಮದ್‌ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ೨೩
   
 – ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ
Deal
ಶ್ರೀಮದ್‌ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ೨೩ Original Title ಶ್ರೀಮದ್‌ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ೨೩ Author ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ ...
New Added
0
ಕೊರವಂಜಿಯ ಪಡುವಣ ಯಾತ್ರೆ
   
 – ರಾ. ಶಿ.
Deal
ಕೊರವಂಜಿಯ ಪಡುವಣ ಯಾತ್ರೆ Original Title ಕೊರವಂಜಿಯ ಪಡುವಣ ಯಾತ್ರೆ Author ರಾ. ಶಿ. Publication date ...
New Added
0
ಸುಳಿಗಾಳಿ ೧
   
 – ಮನೋಹರ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ
Deal
ಸುಳಿಗಾಳಿ ೧ Original Title ಸುಳಿಗಾಳಿ ೧ Author ಮನೋಹರ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ Publication date ...
New Added
0
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಮತ್ತು ಆಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಒಂದು ತೌಲಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
   
 – ಟಿ. ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ
Deal
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಮತ್ತು ಆಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಒಂದು ತೌಲಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ Original Title ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಮತ್ತು ಆಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಒಂದು ತೌಲಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ...
New Added
0
ಮನನ
   
 – ರಾ. ಶಿ.‍
Deal
ಮನನ Original Title ಮನನ Author ರಾ. ಶಿ.‍ Publication date ...
New Added
0
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವು ವಿರಾಟಪರ್ವವು
   
 – ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ
Deal
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವು ವಿರಾಟಪರ್ವವು Original Title ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವು ವಿರಾಟಪರ್ವವು Author ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ ...
New Added
0
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೫
   
 – ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
Deal
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೫ Original Title ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೫ Author ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ...
New Added
0
ರಾಜಶೇಖರವಿಲಾಸಂ
   
 – ಶ್ರೀ ಷಡಕ್ಷರಿದೇವ ಮಹಾಕವಿ,ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
Deal
ರಾಜಶೇಖರವಿಲಾಸಂ Original Title ರಾಜಶೇಖರವಿಲಾಸಂ Author ಶ್ರೀ ಷಡಕ್ಷರಿದೇವ ಮಹಾಕವಿ,ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ...
New Added
0
ಹರಿವಂಶಂ – ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಂ (ತಮಿಳು)
   
 – ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ
Deal
ಹರಿವಂಶಂ - ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಂ (ತಮಿಳು) Original Title ಹರಿವಂಶಂ - ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಂ (ತಮಿಳು) Author ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ...
New Added
0
ಭಕ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರು
   
 – ಕೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ
Deal
ಭಕ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರು Original Title ಭಕ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರು Author ಕೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ Publication date ...
New Added
0
ನಿಜದೀಪಿಕಾ
   
 – ‍ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಾರಾಯಣಮನೀಷಿ
Deal
ನಿಜದೀಪಿಕಾ Original Title ನಿಜದೀಪಿಕಾ Author ‍ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಾರಾಯಣಮನೀಷಿ Publication date ...
New Added
0
ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡುಗಳ ಕೈಪಿಡಿ
   
 – ಎನ್. ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ
Deal
ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡುಗಳ ಕೈಪಿಡಿ Original Title ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡುಗಳ ಕೈಪಿಡಿ Author ಎನ್. ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ...
New Added
0
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನಾಮೃತ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ
   
 – ‍
Deal
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನಾಮೃತ - ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ Original Title ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನಾಮೃತ - ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ Author ‍ ...
New Added
0
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೩
   
 – ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
Deal
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೩ Original Title ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೩ Author ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ...
New Added
0
ಸಪ್ತಗಿರಿ ೧೯೯೨ ಜುಲೈ
   
 – ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
Deal
ಸಪ್ತಗಿರಿ ೧೯೯೨ ಜುಲೈ Original Title ಸಪ್ತಗಿರಿ ೧೯೯೨ ಜುಲೈ Author ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ Publication date ...
New Added
0
ಪ್ರಾಕ್ಕಾವ್ಯ ಮಾಲಿಕೆ Canarese poetical anthology
   
 –
Deal
ಪ್ರಾಕ್ಕಾವ್ಯ ಮಾಲಿಕೆ Canarese poetical anthology Original Title ಪ್ರಾಕ್ಕಾವ್ಯ ಮಾಲಿಕೆ Canarese poetical anthology Author ...
New Added
0
ಭೈರವಿ
   
 – ಗುರುನಾಥ ಜೋಶಿ
Deal
ಭೈರವಿ Original Title ಭೈರವಿ Author ಗುರುನಾಥ ಜೋಶಿ Publication date ...
New Added
0
ಗೀಳಿನ ಗೋಳು
   
 – ಡಾ|| ಎಸ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ
Deal
ಗೀಳಿನ ಗೋಳು Original Title ಗೀಳಿನ ಗೋಳು Author ಡಾ|| ಎಸ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ Publication date ...
New Added
0
ರಾಜ ದಂಡ
   
 – R. T. Karpoora
Deal
ರಾಜ ದಂಡ Original Title ರಾಜ ದಂಡ Author R. T. Karpoora Publication date ...
New Added
0
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ಅವಂತ್ಯಕಾಂಡ ೫
   
 – ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ
Deal
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ಅವಂತ್ಯಕಾಂಡ ೫ Original Title ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ಅವಂತ್ಯಕಾಂಡ ೫ Author ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ...
Show next
eBookmela
Logo
Register New Account