[PDF] ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ 'ಬಲಿದಾನ' ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961 - ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ - eBookmela

ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ

New Added
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
Likes+254
Telegram icon Share on Telegram

ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ 'ಬಲಿದಾನ' ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961

User Rating: Be the first one!

Author: ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ

Added by: ttscribe1.sok

Added Date: 2021-10-20

Language: kan

Subjects: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ;ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ

Collections: ServantsOfKnowledge, JaiGyan

Pages Count: 64

PPI Count: 360

PDF Count: 1

Total Size: 101.63 MB

PDF Size: 5.13 MB

Extensions: pdf, torrent, gz, html, zip, tar, log

Year: 1961

Contributor: Servants of Knowledge

Archive Url

License: Unknown License

Downloads: 80

Views: 130

Total Files: 20

Media Type: texts

Total Files: 7

PDF
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse pdf

Last Modified: 2021-10-20 14:25:39

Download

Size: 5.13 MB

TORRENT
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse archive torrent

Last Modified: 2023-09-16 03:38:30

Download

Size: 5.53 KB

GZ
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse chocr html gz

Last Modified: 2021-10-20 14:09:11

Download

Size: 1.04 MB

TXT
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse djvu txt

Last Modified: 2021-10-20 14:10:18

Download

Size: 147.49 KB

GZ
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse hocr pageindex jso...json gz

Last Modified: 2021-10-20 14:09:54

Download

Size: 719 bytes

GZ
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse hocr searchtext tx... txt gz

Last Modified: 2021-10-20 14:10:10

Download

Size: 48.94 KB

ZIP
ರವೀಂಧ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ‘ಬಲಿದಾನ’ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ1961
   
 – ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ
balidaana19610000unse jp2 zip

Last Modified: 2021-10-20 13:52:56

Download

Size: 20.11 MB

Description

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಕುಡ್ಪಿ ರಾಜ್ (ಕುಡ್ಪಿ ರಜನೀಕಾಂತ ಶೆಣೈ) - ಸಂಚಯದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

You May Also Like

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

eBookmela
Logo
Register New Account