[PDF] ಹೊಂಗನಸು - ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017 - ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ - eBookmela

ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

New Added
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
Likes+254
Telegram icon Share on Telegram

ಹೊಂಗನಸು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ 2017

User Rating: Be the first one!

Author: ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

Added by: omshivaprakash

Added Date: 2022-10-31

Language: Kan

Subjects: ಹೊಂಗನಸು ಸಂಚಯ;ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ;ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ; Magazine;ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಸಂಚಯ;

Publishers: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ

Collections: ServantsOfKnowledge, JaiGyan

Pages Count: 8

PPI Count: 300

PDF Count: 1

Total Size: 10.23 MB

PDF Size: 2.27 MB

Extensions: pdf, torrent, gz, html, zip

Year: 2017

Archive Url

Downloads: 16

Views: 66

Total Files: 15

Media Type: texts

Total Files: 7

PDF
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 pdf

Last Modified: 2022-10-31 18:11:48

Download

Size: 2.27 MB

TORRENT
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 archive torrent

Last Modified: 2022-12-13 06:39:56

Download

Size: 3.83 KB

GZ
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 chocr html gz

Last Modified: 2022-10-31 18:44:06

Download

Size: 336.76 KB

TXT
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 djvu txt

Last Modified: 2022-10-31 19:02:45

Download

Size: 63.37 KB

GZ
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 hocr pageindex json g...json gz

Last Modified: 2022-10-31 18:58:43

Download

Size: 129 bytes

GZ
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 hocr searchtext txt g... txt gz

Last Modified: 2022-10-31 19:01:41

Download

Size: 14.15 KB

ZIP
ಹೊಂಗನಸು – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಜನವರಿ-2017
   
 – ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
honganasu jan 2017 jp2 zip

Last Modified: 2022-10-31 18:37:56

Download

Size: 6.65 MB

Description

ಹೊಂಗನಸು - ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ -ಸಂಚಯದ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೊಜನೆ ಅಡಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ - https://sanchaya.org/project/kannada-digitization-project/

You May Also Like

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

eBookmela
Logo
Register New Account