[PDF] Astronomia Amuzanta | I. I. Perelman - eBookmela

Astronomia Amuzanta | I. I. Perelman

New Added
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Likes+254
Telegram icon Share on Telegram

Astronomia Amuzanta

User Rating: Be the first one!

Author: I. I. Perelman

Added by: mirtitles

Added Date: 2022-07-12

Language: rum

Subjects: Astronomie, Planete, stele, luna, timp, zi, calendar, gravitație, orbite, constelații, știință populară, sovietic

Publishers: Editura Tineretului

Collections: mir-titles, additional collections

Pages Count: 300

PPI Count: 300

PDF Count: 1

Total Size: 118.54 MB

PDF Size: 9.55 MB

Extensions: pdf, gz, html, zip, torrent

Archive Url

Downloads: 444

Views: 494

Total Files: 15

Media Type: texts

PDF With Zip
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman

November 24, 2022

Download PDF

9.55 MB 1PDF Files

Zip Big Size
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman

November 24, 2022

Download Zip

118.54 MB 15Files

Total Files: 7

PDF
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Perelman Astronomia Amuzanta Tineret...959 pdf

Last Modified: 2022-07-12 11:57:23

Download

Size: 9.55 MB

GZ
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Perelman Astronomia Amuzanta Tineret...html gz

Last Modified: 2022-07-12 12:19:08

Download

Size: 5.32 MB

TXT
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Perelman Astronomia Amuzanta Tineret...jvu txt

Last Modified: 2022-07-12 12:22:29

Download

Size: 417.23 KB

GZ
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Perelman Astronomia Amuzanta Tineret...json gz

Last Modified: 2022-07-12 12:21:11

Download

Size: 2.75 KB

GZ
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Perelman Astronomia Amuzanta Tineret... txt gz

Last Modified: 2022-07-12 12:22:02

Download

Size: 145.35 KB

ZIP
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
Perelman Astronomia Amuzanta Tineret...jp2 zip

Last Modified: 2022-07-12 12:09:15

Download

Size: 88.24 MB

TORRENT
Astronomia Amuzanta
   
 | I. I. Perelman
perelman astronomia amuzanta tineretului...torrent

Last Modified: 2022-07-12 12:24:11

Download

Size: 8.64 KB

Description

Sub Redactarea lui P. P. Kul1kovski

 Traducere din limba rusá de Valéria Fröhlich 
 Ilustratiile reproduse dupá originalul sovietic Coperta de Kaniuk A.

Astronomia este o știința binecuvîntată. A nu se poate spune savantul francez Arago, ea nu este necesar pentru a nu fi nevoie de acest lucru. Realizati o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolarizare putea sa nu se fi intamplat nimic in acest sens. Cu toate acestea, știința despre corpurile cereşti nu constă numai din descoperiri uimitoare și teorii îndrăzneţe. Temelia ei o constituie fapte obi-nuite, care se repeta o zi de zi. Oa menii care nu fac parte din categoria celor interesaţi în cer cetarea bolţii cereşti, în majoritatea cazurilor cunosc foarte vag această prozaică parte a astronomiei și nu manifestă onu interes deosebit față de ea, deoarece este greu să-ţi concen trezi atenţia asupra o ceea ce se află permanent în fața ochilor.
Partea obişnuită o ştiinţei despre corpurile cereşti, primele ei pagini, și nu ultimele, constituie îndeosebi (dar nu în duo) conținutul "Astronomiei amuzante". Cartile sunt ca scop, pentru prima data, pentru prima data, pentru a doua zi, pentru a doua zi. Asta nu înseamnă că ea reprezintă onu fel de manual pentru începători. Metoda de prelucrare a materialului o deosebe pentru un manual didactic. Faptele banale, oarecum încă, sînt dez văluite aici într-o formă neobişnuită, adeseori paradoxală. Ele sînt prezentate dintr-o perspectivă nouă, neaşteptată, pentru a trezi atenţia și pentru a mări e in interesul față de ele.

Expunerea a fost ferită, în limita posibilităţilor, de ter menii de specialitate și nu a reapare la o aparatură tehnică, grija de multe ori devine onu obstacol între cititor și o carte de astronomie.

Cărţilor cu caracter popular li se reproşează faptul că, citindu-le, nu te alegi cu nimic serios. Pînă la un anumit punct, reproşul este întemeiat și este susţinut (avînd în ve dere scrierile din domeniul ştiinţelor exacte) de obiceiul de a evita în cărțile cu caracter de popularizare orice calcule matematice. Și totuşi, cititorul îşi însuşeşte cu adevărat ma terialul cărții numai atunci cînd învaţă să-l opereze, cît de cît, în cifre. De aceea, în "Astronomia amuzantă", ca și în alte cărți ale vânzare, autorul nu ocolește prin cele mai simple calcule, ci se îngrijeşte numai ca ele să fie prezentate într-o formă simplă și pe înţelesul celor ce cunosc matematica ele mentară. Asemenea exerciții nu numai că fixează mai te meinic cunoştinţele acumulate, dar pregătesc pe cititori pen tru lectura unor lucrări mai serioase.
Această carte cuprinde capitolele cu privire la Pămînt, Lună, planete, stele și forța gravitaţiei. Autorul, însă, o selecţionat cu preponderenţă materialul, luînd doar ceea ce nu a servit la elaborarea altor lucrări cu caracter popular.

You May Also Like

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

eBookmela
Logo
Register New Account